^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Konkurs plastyczny

konkurs

Regulamin konkursu

I Organizator konkursu

Przedszkole Gminne w Rudnej

Koordynotor: Justyna Szestakow, Magdalena Zasada

II Cele konkursu

- Promowanie czytelnictwa wśród dzieci. - Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. - Rozwijanie umiejętności plastycznych.

III Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci z każdej grupy wiekowej, uczęszczających do przedszkola.

IV. Warunki uczestnictwa:

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • 3 latki, 4 latki, 5 latki- prace wykonane z pomocą rodziców
  • 6 latki- prace indywidualne.

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką płaską, w formacie A4,

będące projektami okładek ulubionych książek

(może być to nowatorska okładka do znanej książki lub okładka do wymyślonej przez siebie książki, której jeszcze nie ma na rynku wydawniczym).

Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko i wiek, tytuł książki, adres i nazwę placówki.

4. Dostarczone prace stają się własnością organizatora. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy akceptują warunki regulaminu konkursu
i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.

5. Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko
w sposób określony w niniejszym regulaminie.

V Termin konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac do Przedszkola Gminnego w Rudnej

do dnia 31 maja 2017r. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki).

VI Jury

Oceny zgłoszonych prac dokona jury powołane przez organizatora.

VII Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 czerwca 2017r. Wyniki ogłoszone zostaną 07 czerwca 2017r. na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolerudna.pl

3. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Gminnym w Rudnej.